மஞ்சள் & ஒயின் அனார்கலி

  • விற்பனை
  • INR 780
  • வழக்கமான விலை INR 1,050துணி பருத்தி அனார்கலி 1 பிசி (துப்பட்டா இல்லை பாகங்கள்)
நீளம் 48 (அனைத்து அளவுகளுக்கும் நிலையானது, மாற்றுகள் இல்லை)
பிரீமியம் உயர்தர அளவு விளக்கப்படம்