ஒயின் இக்கட் ஃபிட் & ஃப்ளேர் ஆடை

  • விற்பனை
  • INR 680
  • வழக்கமான விலை INR 1,150துணி பருத்தி
நீளம் 45" (அனைத்து அளவுகளுக்கும் ஒரே மாதிரி)

அளவு விளக்கப்படம்