வெள்ளை & அக்வா மலர்_STOLE

  • விற்பனை
  • வழக்கமான விலை INR 190திருடியது 1 பிசி (அதாவது துப்பட்டா)

  • திரும்பப்பெறுதல் (அல்லது ரத்துசெய்தல்) / பரிமாற்றம் இல்லை / பணத்தைத் திரும்பப்பெறுதல் இல்லை
  • எந்த மாற்றங்களும் அனுமதிக்கப்படாது ஆர்டர் செய்வதற்கு முன் T&C ஐ தெளிவாக படிக்கவும்