வயலட் ஜாரி அனார்கலி

  • விற்பனை
  • INR 880
  • வழக்கமான விலை INR 1,380துணி பட்டு பருத்தி அனார்கலி (துப்பட்டா இல்லை பாகங்கள் இல்லை)
நீளம் 48 (அனைத்து அளவுகளுக்கும் ஒரே மாதிரி)

அளவு விளக்கப்படம்