வயலட் நீளமான ஜரி உடை

  • விற்பனை
  • INR 880
  • வழக்கமான விலை INR 1,540துணி பருத்தி பட்டு 1 பிசி (மற்றும் வேறு பாகங்கள் இல்லை)
நீளம் 56 (அனைத்து அளவுகளுக்கும் நிலையானது, மாற்றுகள் இல்லை)
பிரீமியம் உயர்தர அளவு விளக்கப்படம்