பனாரஸ் அனார்கலியுடன் டீல் ப்ளூ

  • விற்பனை
  • வழக்கமான விலை INR 1,050துணி பருத்தி அனார்கலி 1 பிசி --- 3/4 ஸ்லீவ்ஸ் (வேறு பாகங்கள் இல்லை)
நீளம் 48 (அனைத்து அளவுகளுக்கும் நிலையானது, மாற்றுகள் இல்லை)
பிரீமியம் உயர் தரம்