பச்சை நிற இகாட் அனார்கலியுடன் கூடிய நுட்பமான மஞ்சள்

  • விற்பனை
  • வழக்கமான விலை INR 1,050துணி பருத்தி அனார்கலி 1 பிசி (வேறு பாகங்கள் இல்லை)
நீளம் 45 (அனைத்து அளவுகளுக்கும் நிலையானது, மாற்றுகள் இல்லை)
பிரீமியம் உயர்தர அளவு விளக்கப்படம்