பச்சை & பிஸ்தா சுய புட்டா நீண்ட ஆடை

  • விற்பனை
  • INR 1,050
  • வழக்கமான விலை INR 1,650துணி பருத்தி பட்டு புட்டா
1 பிசி நீண்ட ஆடை (வேறு பாகங்கள் இல்லை)
நீளம் 56 (அனைத்து அளவுகளுக்கும் நிலையானது, மாற்றுகள் இல்லை)
விற்பனை பொருள் திரும்பப்பெறவில்லை | பரிமாற்றம் இல்லை | பணத்தைத் திரும்பப்பெறவில்லை
.
டெஸ்பாட்ச்/ டெலிவரிகள் 3-5 நாட்கள்