பீச் சுயமாக வடிவமைக்கப்பட்ட குர்தா

  • விற்பனை
  • INR 480
  • வழக்கமான விலை INR 980துணி பருத்தி பட்டு
நீளம் 45" (அனைத்து அளவுகளுக்கும் ஒரே மாதிரி)

அளவு விளக்கப்படம்