பீச் ஜெய்ப்பூர் மிடி ஆடை

  • விற்பனை
  • வழக்கமான விலை INR 680துணி பருத்தி
நீளம் 45" (அனைத்து அளவுகளுக்கும் ஒரே மாதிரி)

அளவு விளக்கப்படம்