ஆலிவ் ஜாரி மற்றும் மெஜந்தா அனார்கலி

  • விற்பனை
  • INR 780
  • வழக்கமான விலை INR 1,240துணி பருத்தி பட்டு அனார்கலி 1pc (துப்பட்டா இல்லை பாகங்கள்)
நீளம் 45 (அனைத்து அளவுகளுக்கும் ஒரே மாதிரி)

அளவு விளக்கப்படம்