மெர்ரான் பனாரஸ் சில்க் குர்தா

  • விற்பனை
  • INR 480
  • வழக்கமான விலை INR 980ஃபேப்ரிக் பனாரஸ் சில்க் குர்தா ( துப்பட்டா இல்லை)
நீளம் 40 (அனைத்து அளவுகளுக்கும் ஒரே மாதிரி) & லைனிங் உள்ளிட்டவை

அளவு விளக்கப்படம்