மாம்பழ மஞ்சள் & அக்வா ஜாரி குர்தா

  • விற்பனை
  • INR 480
  • வழக்கமான விலை INR 920துணி பருத்தி பட்டு 1pc
நீளம் 45" (அனைத்து அளவுகளுக்கும் ஒரே மாதிரி)

அளவு விளக்கப்படம்