மெஜந்தா ஜார்ஜெட் அனார்கலி (EDD 12-15 நாட்கள்)

  • விற்பனை
  • வழக்கமான விலை INR 1,050லைனிங் அனார்கலியுடன் கூடிய ஃபேப்ரிக் ஜார்ஜெட் 1 பிசி (வேறு பாகங்கள் இல்லை)
நீளம் 48 (அனைத்து அளவுகளுக்கும் நிலையானது, மாற்றுகள் இல்லை)
பிரீமியம் உயர்தர அளவு விளக்கப்படம்