மெஜந்தா பருத்தி அனார்கலி

  • விற்பனை
  • வழக்கமான விலை INR 950துணி காட்டன் அனார்கலி 1 பிசி (வேறு பாகங்கள் இல்லை)
நீளம் 48 (அனைத்து அளவுகளுக்கும் நிலையானது, மாற்றுகள் இல்லை)
பிரீமியம் உயர்தர அளவு விளக்கப்படம்

அனுப்புதல் 5-7 நாட்கள்