வெளிர் நீல வரிசை குர்தா

  • விற்பனை
  • INR 480
  • வழக்கமான விலை INR 980பருத்தி பட்டு துணி
நீளம் 45" (அனைத்து அளவுகளுக்கும் ஒரே மாதிரி)

அளவு விளக்கப்படம்

திரும்ப இல்லை | பரிமாற்றம் இல்லை | உத்தரவாதம் இல்லை