சூடான இளஞ்சிவப்பு நீண்ட ஜரி உடை

  • விற்பனை
  • INR 880
  • வழக்கமான விலை INR 1,540துணி பட்டு பருத்தி (1 பிசி)
நீளம் 56 (அனைத்து அளவுகளுக்கும் ஒரே மாதிரி)

பிரீமியம் உயர் தரம்

அளவு விளக்கப்படம்