சாம்பல் & நீல அனார்கலி

  • விற்பனை
  • INR 880
  • வழக்கமான விலை INR 1,280துணி பருத்தி அனார்கலி 1 பிசி (துப்பட்டா மற்ற பாகங்கள் இல்லை)
நீளம் 48 (அனைத்து அளவுகளுக்கும் நிலையானது, மாற்றுகள் இல்லை)