கருப்பு மற்றும் கடற்படை பனாரஸ் ஒரு வரி குர்தா

  • விற்பனை
  • INR 780
  • வழக்கமான விலை INR 980துணி பிரீமியம் பருத்தி 1pc
நீளம் 48 (அனைத்து அளவுகளுக்கும் ஒரே மாதிரி)