கருப்பு & கடுகு மிடி ஆடை

  • விற்பனை
  • INR 580
  • வழக்கமான விலை INR 880துணி பருத்தி
நீளம் 45" (அனைத்து அளவுகளுக்கும் ஒரே மாதிரி)

அளவு விளக்கப்படம்