கருப்பு அடுக்கு உடை

  • விற்பனை
  • INR 980
  • வழக்கமான விலை INR 1,680துணி பருத்தி பட்டு
உலர் கழுவுதல் மட்டுமே
நீளம் 56" (அனைத்து அளவுகளுக்கும் ஒரே மாதிரி)

அளவு விளக்கப்படம்