கறுப்பு இக்கத் முரட்டு குர்தா

  • விற்பனை
  • INR 440
  • வழக்கமான விலை INR 880துணி பருத்தி இக்காட்
நீளம் 45" (அனைத்து அளவுகளுக்கும் ஒரே மாதிரி)

அளவு விளக்கப்படம்