கருப்பு மலர் குர்தா செட் CORD

  • விற்பனை
  • INR 780
  • வழக்கமான விலை INR 1,650துணி பருத்தி மேல் மற்றும் கீழ் (துப்பட்டா இல்லை)
மேல் நீளம் 43 | கீழ் நீளம் 38
(அனைத்து அளவுகளுக்கும் நிலையானது, மாற்றுகள் இல்லை)
பிரீமியம் உயர்தர அளவு விளக்கப்படம்