பீஜ் & ஒயின் டாபி வரிசை அனார்கலி

  • விற்பனை
  • வழக்கமான விலை INR 1,440துணி பருத்தி காதி அனார்கலி 1 பிசி (துப்பட்டா 1 பிசி உட்பட)
(மற்றும் வேறு பாகங்கள் இல்லை)
நீளம் 48 (அனைத்து அளவுகளுக்கும் நிலையானது, மாற்றுகள் இல்லை)
பிரீமியம் உயர்தர அளவு விளக்கப்படம்
* சூரிய ஒளியால் நிறம் மாறுபடும்