വയലറ്റ് & മജന്ത സെൽഫ് ബട്ട നീണ്ട വസ്ത്രം

  • വിൽപ്പന
  • INR 1,050
  • സാധാരണ വില INR 1,440ഫാബ്രിക് കോട്ടൺ സിൽക്ക് ബട്ട
1 പിസി നീളമുള്ള വസ്ത്രം (മറ്റ് ആക്സസറികളൊന്നുമില്ല)
നീളം 56 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും നിലവാരം, ഇതരങ്ങളൊന്നുമില്ല)
വിൽ‌പന ഇനത്തിന് തിരികെ നൽകുന്നില്ല | എക്സ്ചേഞ്ച് ഇല്ല | റീഫണ്ടുകളൊന്നുമില്ല
.
3-5 ദിവസം ഡെലിവറി/ ഡെലിവറി