ഇളം പിങ്ക് സീക്വൻസ് അലിൻ കുർത്ത

  • വിൽപ്പന
  • INR 580
  • സാധാരണ വില INR 980ലൈനിംഗ് 1pc ഉള്ള ഫാബ്രിക് പ്രീമിയം ജോർജറ്റ്
നീളം 48 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ)
വിൽ‌പന ഇനത്തിന് തിരികെ നൽകുന്നില്ല | എക്സ്ചേഞ്ച് ഇല്ല | റീഫണ്ടുകളൊന്നുമില്ല
.
നേരിയ ഇഫക്റ്റുകൾ കാരണം നിറം വ്യത്യാസപ്പെടാം യഥാർത്ഥ നിറം ഇരുണ്ടതാണ്