ഇളം നീല സീക്വൻസ് കുർത്ത

  • വിൽപ്പന
  • INR 480
  • സാധാരണ വില INR 980ഫാബ്രിക് കോട്ടൺ സിൽക്ക്
നീളം 45" (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ)

അളവു പട്ടിക

റിട്ടേണുകളൊന്നുമില്ല | എക്സ്ചേഞ്ച് ഇല്ല | ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല