ചൂടുള്ള പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള നീണ്ട സാരി വസ്ത്രം

  • വിൽപ്പന
  • INR 880
  • സാധാരണ വില INR 1,540ഫാബ്രിക് സിൽക്ക് കോട്ടൺ (1 പിസി)
നീളം 56 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ)

പ്രീമിയം ഉയർന്ന നിലവാരം

അളവു പട്ടിക